POVĚST O TOM,

JAK VZNIKLY PUSTEVNY

Před dávnými lety žil ve Frenštátě velmi zbožný tkadlec, který měl dva syny. Jeho největším snem byla pouť do Říma. Protože neměl dostatek peněz, tak vysněnou cestu neustále oddaloval až nakonec zestárnul a na splnění jeho snu mu nezůstaly síly.

Proto tento sen nahradil jiným, rozhodl se nechat jednoho ze svých synů vystudovat. Ale jak už to na světě chodí - člověk míní a Bůh mění. Tkadlec onemocněl a zemřel.

Po smrti tkadlec nenalezl pokoj a chodíval do svého bývalého domu strašit. Čas plynul. Jeden syn se oženil a druhý byl odveden na vojnu. Ženatý syn bydlel v domku po otci a často vídal nebožtíka, jak o půlnoci a v poledne sedával na schodech vedoucích na půdu. Jednou k nim přišel starý žebrák, který poradil hospodáři, aby se nebožtíka zeptal, co žádá a proč nemá po smrti pokoje.

Když opět seděl duch na schodech, dodal si hospodář odvahy, šel k němu a zeptal se, co si přeje a co potřebuje. Duch odpověděl, že nevykonal, co si slíbil. V té době se vrátil druhý syn z vojny. Bratři se spolu radili, jak by otci pomohli, aby dosáhl věčného klidu. Ale o dobrou radu byla nouze. Jeden ani druhý už nemohli studovat a na cestu do Říma nebylo peněz.

Nakonec se ten, co se vrátil z vojny rozhodl, že duchovi pomůže osobní obětí. Vyšel na Radhošť, postavil si poustevnu a u ní kapličku. Tam se jako poustevník modlil za otcovu duši. Od té doby se už duch v bratrově stavení neobjevil.

Poustevník potom žil až do smrti na Radhošti. Živil se kořínky a dary, které mu občas lidé z okolí nosili. Podle vyprávění chodil v době nouze s oslem po kraji a žebral.

Nakonec bylo na Pustevnách poustevníků několik. Zůstalo po nich mnoho polozasutých jam a v jedné z nich byla při kopání nalezena stará rytina, zvon a obraz trojjediného Boha - hlava s třemi obličeji. Poslední z nich se údajně jmenoval ........................ (tajenka/soutěžní heslo) a zemřel v roce 1784.

Rádi byste zjistili, jak se poslední poustevník jmenoval?  Vyluštěte si pustevenskou hledačku!