Krkonoše

Místní hledačky jsou skvělou volbou pro odpolední, nenáročnou procházku.

Do hledačkové brožurky si budete cestou poznamenávat odpovědi na otázky, které budete muset na trase vyluštit, abyste se dobrali k finální tajence/heslu. Čekají vás ale i křížovky, šifrování, doplňovačky a další.