5. Z Hvězdy přes Morgenland na Novou Rudnou

11.09.2018

Pohodová procházka lesem a hezkou podhorskou krajinou s krásnými

výhledy do okolí, celá převážně mírně z kopce.

Dozvíte se zajímavé informace o smrku stepilém, naučíte se jej bezpečně

rozpoznat od jedle a na závěr si můžete otestovat svou pozornost kvízem.

Délka trasy: 7,2 km celkem